Dân chặn xe tải vì ô nhiễm từ mỏ đá

Dân chặn xe tải vì ô nhiễm từ mỏ đá (đọc thêm)