Đằng sau bức ảnh đẹp nhất năm 2019: Nhiếp ảnh gia Michael Aboya giới thiệu về bản thân

Giải ảnh Agora đã tìm ra một bức ảnh duy nhất được nhận giải “Bức ảnh đẹp nhất năm”. Hãy cùng gặp gỡ tác giả thực hiện khoảnh khắc nhiếp ảnh ấy. (đọc thêm)