Đây là cách mà người nước ngoài có thể cho ra lò hơn 100 cây kẹo mút mỗi phút!

Kẹo mút là một món đồ ngọt rất phổ biến ở Việt Nam cũng như toàn thế giới. Hãy cùng đi sâu vào tìm hiểu cách món ăn vặt gắn liền với bao thế hệ này được sản xuất! (đọc thêm)