Điều gì sẽ xảy ra nếu toàn bộ khí quyển là Oxy?

Nếu bầu khí quyển của chúng ta có hàm lượng Oxy lên đến 100% liệu cuộc sống có trở nên hoàn hảo hay là dấu chấm hết cho loài người và toàn bộ Trái Đất? (đọc thêm)