Đồ họa mô phỏng cơ chế bú mẹ và bú với núm ty dẹt chỉnh nha.

Núm ty dẹt chỉnh nha NUK là phát hiện đột phá về hình dạng núm ti mẹ thay đổi trong quá trình cho con bú, từ đối xứng sang bất đối xứng. (đọc thêm)