Đổ “núi tiền” làm dự án, doanh nghiệp lo rủi ro, bị “tước” quyền sở hữu

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư (PPP) được xem là Luật công nhưng huy động vốn tư. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp lo rủi ro khi “rót” tiền làm dự án nhưng quyền sở hữu lại bị tước bỏ. (đọc thêm)