Doanh nghiệp may mặc vẫn có thể phá sản vì phụ thuộc vào Big C

Đại diện các doanh nghiệp cung cấp hàng may mặc cho hệ thống siêu thị Big C cho rằng, họ vẫn có thể phá sản nếu Big C mở code (mã hàng) nhưng không đặt hàng, không có chương trình khuyến mãi. (đọc thêm)