Độc đáo chiếc xe vừa di chuyển vừa tập thể dục

Chiếc xe với thiết kế đặc biệt, thay vì đạp thì người dùng sử dụng cách... đi bộ để chiếc xe di chuyển. (đọc thêm)