Đối tượng vờ thuê xe taxi để cướp tài sản

Đối tượng giả vờ thuê xe taxi để cướp tài sản (đọc thêm)