Dòng sông không bao giờ đóng băng dù nhiệt độ ngoài trời hạ xuống -40 độ C

Dù mức nhiệt ngoài trời có thể hạ xuống -40 độ C nhưng nước sông vẫn không bị đóng băng vì chảy qua một số khu vực hoạt động địa nhiệt. (đọc thêm)