Dự án Cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn hơn 12.000 tỷ đồng sắp thông xe

Tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn chạy song song với quốc lộ 1 hiện hữu (đọc thêm)