Dự án “đất vàng” hàng chục triệu đô lấn biển bị bỏ hoang ở Nha Trang

Dự án “đất vàng” hàng chục triệu đô lấn biển bị bỏ hoang ở Nha Trang. (đọc thêm)