Dự án “đất vàng” ven sông Cái Nha Trang bị bỏ hoang, có nguy cơ ô nhiễm

Dự án “đất vàng” ven sông Cái Nha Trang bị bỏ hoang, có nguy cơ ô nhiễm. (đọc thêm)