Dự án đường 5 tỷ, thi công chậm trễ.

Đường vào các xóm xã Nghi Kiều, Nghi Lộc, (đọc thêm)