Dự án trồng chuối 4 triệu USD bỏ hoang, lãng phí trong nhiều năm.

Dự án trồng chuối 4 triệu USD bỏ hoang, lãng phí trong nhiều năm. (đọc thêm)