Du khách tử nạn, bị thương và mất tích khi núi lửa bất ngờ phun trào

Nhiều du khách phải chạy vào thuyền khi núi lửa bất ngờ phun trào. (đọc thêm)