Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bé Bảo Thy đã hồi phục và được xuất viện về đi học lại.

Được bạn đọc Dân trí giúp đỡ, bé Bảo Thy đã hồi phục và được xuất viện về đi học lại. (đọc thêm)