Em Trần Xuân Tùng giành huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế 2019

Em Trần Xuân Tùng giành huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế 2019 (đọc thêm)