Facebook thêm tính năng cho phép người dùng dễ dàng xóa những bài viết cũ

Facebook vừa bổ sung một tính năng mới cho phép người dùng dễ dàng xóa đi hàng loạt bài viết cũ đã đăng từ lâu trên Facebook. (đọc thêm)