Gác chân lên ghế là hành vi bị ghét nhất trên máy bay

Gác chân lên ghế người khác được coi là một trong những hành vi bị ghét nhất trên máy bay. (đọc thêm)