Gần nửa triệu một hộp khẩu trang giấy, dân Hà Nội “cắn răng” mua về chống bụi mịn

Gần nửa triệu một hộp khẩu trang giấy, dân Hà Nội “cắn răng” mua về chống bụi mịn (đọc thêm)