Gặp tai nạn nghiêm trọng vì thói quen vừa đi bộ vừa sử dụng smartphone

Vừa đi bộ vừa sử dụng smartphone là thói quen của không ít người và một người đàn ông sống tại Trung Quốc đã phải nhận một “bài học” nhớ đời vì thói quen này. (đọc thêm)