Giải cứu 2 cá thể hổ con

Hai cá thể hổ được lực lượng chức năng Hà Tĩnh giải cứu (đọc thêm)