Giải mã cách các siêu trộm phá khóa chỉ bằng một chiếc ghim giấy!

Có lẽ bạn đã từng nhiều phen trầm trồ, với cách siêu trộm phá khóa chỉ bằng một chiếc ghim giấy hay đoạn dây thép nhỏ, thường xuất hiện trong các bộ phim. Vậy quá trình này thực sự diễn ra như thế nào? (đọc thêm)