Giao diện ứng dụng hiển thị quỹ đạo quay của các hành tinh trong hệ mặt trờ

Solar System Scope là ứng dụng miễn phí, sẽ mô phỏng hệ mặt trời và vũ trụ bao la dưới dạng mô hình 3D đầy trực quan và sinh động, giúp bạn có thể ngắm nhìn không gian ngay từ smartphone của mình. (đọc thêm)