Gió bão cuốn nhân viên nhà hàng thổi bay lên trời

Cơn gió mạnh trong bão đã thổi bay nhân viên nhà hàng lên cao 6 m rồi “ném” người này rơi vào một máng xối. (đọc thêm)