Giới trẻ Hà thành cover vũ điệu “Ghen cô Vy”

Điệu nhảy được các bạn trẻ thực hiện với thông điệp chung tay hành động kiểm soát Covid-19, đừng mất bình tĩnh nhưng cũng không chủ quan trước dịch bệnh. (đọc thêm)