Hai quan noi gi ve vu nhom Trung Quoc doi lot

Hải quan quyết tâm xử lý nhôm trung quốc đội lốt hàng Việt (đọc thêm)