Hàng trăm con giun rủ nhau qua đường

Những con giun túm tụm thành một búi khổng lồ lúc nhúc di chuyển trên đường. (đọc thêm)