Hàng trăm suất cơm miễn phí tặng lao động khó khăn mùa dịch Covid-19

Mỗi ngày, quán cơm Kim Hoàng nấu 300-500 suất cơm để tặng người lao động khó khăn (đọc thêm)