Hành khách hoảng hốt chứng kiến động cơ máy bay cháy ngùn ngụt

Nhiều hành khách lo sợ khi động cơ máy bay bốc cháy trước lúc chuẩn bị cất cánh từ sân bay Incheon Seoul, Hàn Quốc. (đọc thêm)