Hệ thống số hóa thông minh D-IONE - Nhóm tác giả công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI

D-IONE là một giải pháp phần mềm đơn giản cho người dùng cá nhân thông qua máy quét và máy tính có thể tạo các tệp điện tử truyền thống như các tệp pdf, jpg để lưu trữ trên các máy tính cá nhân đơn lẻ, có kết nối về dữ liệu với nhau trong một nhóm các cá nhân sử dụng chung dữ liệu. (đọc thêm)