Hình ảnh những khoảnh rừng trên vùng giáp ranh của huyện Ia Pa bị xâm hại

Từng khoảnh rừng ở vùng giáp xã Chư Mố, Ia Tul của huyện Ia Pa (Gia Lai) đang bị “cạo trọc, đốt sạch” từng ngày. (đọc thêm)