Hình nền động trái đất chuyển động cực ấn tượng

Bộ hình nền động này sẽ mang hình ảnh quả địa cầu cực kỳ sinh động lên màn hình smartphone, với hiệu ứng 3D, mà khi người dùng thay đổi góc nhìn thì hình ảnh trái địa cầu cũng sẽ thay đổi theo. Hình ảnh trái địa cầu 3D sẽ tự động xoay trên màn hình, với hai nửa địa cầu sáng và tối, mô phỏng giống hệt như trái địa cầu thực sự được nhìn từ bên ngoài không gian. (đọc thêm)