Hoa hậu Trần Tiểu Vy cùng 1000 bạn trẻ Đà Nẵng nhảy vì sự tử tế

Hoa hậu Trần Tiểu Vy và hơn 1000 bạn trẻ tại Đà Nẵng đã cùng thực hiện màn Freezemob (đứng bất động) và Flashmob (nhảy đồng diễn) để tôn vinh sự tử tế và những việc làm tốt. (đọc thêm)