Hoàn cảnh khó khăn của chị Trần Thị Thu Thương đơn thân, nuôi con bại não, động kinh

Chị Trần Thị Thu Thương (ở quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) đơn thân, nuôi con bại não, động kinh (đọc thêm)