Hoạt động đầu tư đa ngành của Gelex với các thương hiệu "khủng"

Trong năm 2017, Gelex đã mua và sở hữu cổ phần chi phối tại Nước sạch Sông Đà (Viwasupco). (đọc thêm)