Học sinh lớp 6 tại Hải Phòng thuyết trình Tiếng Anh về phòng chống Covid-19

Gần đây, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện các video độc đáo và ý nghĩa của các em nhỏ mang tên “Me – Little Hero” (Dũng sĩ nhỏ chống dịch) nhằm tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19. (đọc thêm)