Hồi hộp theo dõi bão đốm canh đúng thời điểm hoàn hảo để vồ mồi

Nổi tiếng với biệt tài chạy nhanh, tuy nhiên tốc độ không phải là yếu tố duy nhất biến báo đốm trở thành một trong những kẻ săn mồi cừ khôi nhất trên thảo nguyên châu Phi. (đọc thêm)