Hotboy Hiếu Su cạo trọc đầu để đóng Thiền sư trong MV "Mơ duyên" của Sao mai Thu Hằng

Hotboy Hiếu Su cạo trọc đầu để đóng Thiền sư trong MV "Mơ duyên" của Sao mai Thu Hằng (đọc thêm)