Kết cục nào cho Trái Đất nếu Thanos thắng và 50% nhân loại biến mất?

Nếu biệt đội siêu anh hùng thất bại và kết cục 50% nhân loại biến mất, mà Thanos đã tạo ra với cái búng tay sẽ không bao giờ được thay đổi, thì điều gì sẽ thực sự xảy ra với Trái Đất? (đọc thêm)