Khách nước ngoài thưởng thức tách cafe hơn 20 triệu đồng

Theo chân du khách nước ngoài thưởng thức tách cafe có giá hơn 20 triệu đồng ở thành phố Osaka, Nhật Bản. (đọc thêm)