Khai mạc “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” năm 2019

Sáng 15/11, tại TP Vinh - Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào” năm 2019. (đọc thêm)