Khánh Hòa: Dân bức xúc vì tường nhà bị thấm nước, bong tróc

Dân bức xúc vì tường nhà bị thấm nước, bong tróc (đọc thêm)