Khi dân công nghệ thực hiện trào lưu “đá chân mở nút chai”

Để thực hiện trào lưu “đá chân mở nút chai” gây sốt trên mạng xã hội, chuyên gia công nghệ chỉ cần sử dụng... kỹ xảo xử lý video, thay vì tự mình phải thực hiện. (đọc thêm)