“Khó tin” trang trại dùng mặt trời và nước biển tạo ra 17.000 tấn cà chua mỗi năm!

Sử dụng chính ánh sáng mặt trời để vận hành hệ thống biến nước biển thành nước ngọt, trang trại đặc biệt nằm giữa sa mạc khô cằn này đã có thể sản xuất đến 17.000 tấn cà chua mỗi năm. (đọc thêm)