Khoảnh khắc sư tử đực mới lớn bị trục xuất ra khỏi đàn

Những con sư tử đầu đàn có thể đuổi những con đực mới lớn ra khỏi đàn nếu cho rằng chúng gây ra đe dọa cho gia đình sư tử. (đọc thêm)