"Khóc ròng" vì mua căn hộ 306m2 nhưng khi nhận lại là 232m2

Trong hợp đồng, khách hàng mua căn hộ rộng gần 306m2. Tuy nhiên, đến khí bàn giao thì chủ đầu tư chỉ giao căn hộ có diện tích 232m2, chênh lệch đến hơn 73m2. Đọc thêm