Khởi công xây dựng phòng học Dân trí tại trường THCS Võ Trường Toản

Khởi công xây dựng phòng học Dân trí tại trường THCS Võ Trường Toản (đọc thêm)