Không có não, bơi chậm hơn rùa, tại sao sứa vẫn là sinh vật thành công bậc nhất?

Không hề có tim, não hay xương, khả năng bơi thậm chí còn kém cả rùa. Vậy bí mật nào đã giúp sứa trở thành một trong những loài động vật thành công nhất của đại dương! (đọc thêm)